Info Om Tagpap

Tagpap giver mange muligheder, hvad angår tagformer og overflade. Det gælder både for nye tage og gamle, der skal renoveres..

 

Hvad er tagpap?

Siden 1850 har man i Nordeuropa kunnet se huse, der på vægge og tag har været beklædt med tjæret pap. Først beklædte man husenes vægge med plader af pap med tjære. Senere fandt man på at kombinere tjærens vandtætte egenskaber med den ældgamle kunst at dække taget med overlappende plader.

Allerede i slutningen af 1800-tallet fandt Jens Villadsen, grundlægger af Icopal, på at lave tagpap i baner af 70 cm i stedet for plader. Tagpappen blev nu rullet på taget og sømmet fast i samlingerne. Til sidst blev tagpappen overstrøget med tagpixtjære, hvilket skulle gentages med et til to års mellemrum for at holde taget ved lige.

På tage med kun lidt fald var den synlige sømning ofte årsag til utætheder, da sømmene blev “skubbet op” på grund af temperatursvingninger, der fik brædderne til at bevæge sig. For at undgå dette begyndte man at lave tage med “listedækning” – der blev sømmet trekantslister vinkelret på tagfladen ovenpå samlingerne, hvor der var sømmet.

Tagpappen slog for alvor igennem i 1930’erne, hvor Icopal indførte “det vilfasvejsede Icopal-tag”. Systemet gik ud på at smelte tagpapbanerne sammen i stedet for at tjære og sømme dem sammen. Der blev også arbejdet på at forlænge tagpapbanernes holdbarhed. Banerne blev belagt med knuste natursten og teglsten eller strøet med farvede keramiske sten i rød eller grøn for at hindre, at solens stråler nedbrød eller smeltede tjæren.

Ud over tjære har man i mere end hundrede år også brugt bitumen i tagpapindustrien. Bitumen forekommer i naturen (er en naturlig del af de fleste råolier) og kaldes også for naturasfalt. Den meste kendte er “Trinidad-asfalt”. I 1970’erne holdt man af miljømæssige årsager op med at bruge tjære, men bitumen anvendes stadigvæk.

I dag er tagpap lavet af polyesterfilt, der er belagt med asfaltbitumen tilsat kemiske materialer samt gummimasse for at blødgøre det.

 

Hvilke typer tagpap findes der?

Tagpaptag med listedækning. Foto: Torben Klint 

Tagpap kan anvendes mange steder og giver mange muligheder, hvad angår tagformer og overflade. Det gælder både for nye tage og gamle, der skal renoveres.

Overpap og underpap

Et tag med tagpap består normalt af:

 • Underpap – et underlag for overpappen, der gør taget helt tæt (især hvis taget har en meget lille hældning). Dette underlag sømmes eller brændes på, afhængigt af underlag og tagkonstruktion.
 • Overpap – et lag af pap, der lægges øverst i tagdækningen. Der er ofte små skifersten på overfladen. Denne pap brændes som regel på.

Det er vigtigt at bemærke, at der skelnes mellem tagopgaver på nye tage og renoveringsopgaver. Ved renoveringsopgaver anvendes der en speciel overpap, der har trykudlignende egenskaber, som gør, at der ikke kommer dampbuler i pappen.

Tagpap kan anvendes mange steder og giver mange muligheder, hvad angår tagformer og overflade. Det gælder både for nye tage og gamle, der skal renoveres.

Tag med lav hældning og tagpap.

Overflade

Tagpap kan enten være helt glat eller have en struktur eller farve.

Farver

Tagpappens farve afhænger af, hvilken farve keramisk skifer der ligger oven på den. Standardfarverne er:

 • Lys grå
 • Sort
 • Grøn
 • Teglrød
 • Hvid

Det er også muligt at få tagpap i andre farver, men det forudsætter en stor ordre, og leveringstiden er længere.

Kvalitet og levetid

Inden du vælger tagpap, er det en god idé at have afklaret:

 • Hvilke krav og forventninger du har til tagdækningens kvalitet og levetid. Det afhænger naturligvis også af, hvilken type bygning og tagkonstruktion du har.
 • Om du ønsker en tagdækning med garanti. Så gælder særlige regler og specifikationer.
 • Om du vil have den størst mulige kvalitet og sikkerhed. Så skal du vælge en tagpap med SBS-højpolymerbitumen.

SBS-polymerbitumen

SBS (styren – butadien – styrencopolymer) er et plastprodukt/en gummimasse, som blandes med bitumen. Tilsammen kaldes det SBS-polymerbitumen. Jo mere SBS-polymerbitumen, jo bedre. SBS-polymerbitumen gør tagpappen mere holdbar, fordi den får bedre egenskaber på følgende punkter:

 • Elasticitet – tagpappen følger underlagets bevægelser.
 • Kuldeegenskaber – tagpappen kan lægges på ned til minus 15 grader.
 • Varmeegenskaber – tagpappen glider ikke ned på varme sommerdage.
 • Holdbarhed ved ældning – tagpappen har længere levetid.
 • Vedhæftningsevne – det er nemmere at hæfte tagpappen fast, især ved detaljer.
 • Holdbarhed ved fugebevægelse – de steder, hvor tagpappen er svejset sammen.

Listedækning

Listedækning er en klassisk måde at lægge tagpap på, som tidligere blev anvendt for at undgå utætheder i tagfladen. Listedækningen kendetegnes ved sine vertikale linjer, hvilket ofte bruges som arkitektonisk detalje. Desuden tætner listerne samlingerne mellem banerne. Afstanden mellem listerne er som regel 60 eller 100 cm, afhængigt af tagfladens størrelse.

LÆS OGSÅ: Flade tage, godt eller skidt?

Hvad er prisen på forskellige typer tagpaptage?

Der er ikke den store prisforskel på materialerne til de to mest almindelige typer tagpaptage – tagpaptag med lister og glat tagpaptag (uden lister). Men der er en del mere arbejde med et tag med listedækning. Priserne nedenfor er cirkapriser for selve tagpappen lagt på, inklusive moms og arbejdsløn (2014). Derudover kommer udgifter til underlag, fx brædder.

 • Pris pr. kvadratmeter for en glat tagpapløsning er ca. 500 kr.
 • Pris pr. kvadratmeter for en tagpapløsning med lister ca. 1.000 kr.
Tagpaptag på bungalow med pyramidetag 

Hvor længe holder et tag med tagpap?

Under normale og optimale forhold vil et tag med tagpap kunne holde ca. 50 år. Men levetiden er afhængig af følgende:

 • Materialevalg og antal lag.
 • Underlagets kvalitet og hårdhed.
 • Kvaliteten af det udførte arbejde, herunder detaljer og inddækninger.
 • Fastgørelsesmetode.
 • Tagets hældning.
 • Vedligeholdelse.
 • Færdsel på taget (fx ved rensning etc.).

Flere af de firmaer, der oplægger tagpap, giver op til 15 års garanti på både produkt og udførelse. Garantien er en fordel for alle parter i byggesagen. Arkitekten får et stærkt argument for at lave løsninger med tagpap. Tagentreprenøren kan sætte et ekstra kvalitetsstempel på sit håndværk. Bygherren får flere års tryghed og endnu større tillid til arbejdets udførelse.

Når der kan gives en garantiperiode på 15 år, skyldes det både de moderne produkters høje kvalitet og sikkerheden i den håndværksmæssige udførelse. Tagentreprenørerne har i dag så mange års erfaring og uddannelse bag sig, at der også kan gives garanti på udførelsen.

LÆS OGSÅ: Opdag utætheder i taget, før skaden sker

 

Hvilket underlag kræver et nyt tag med tagpap?

Et tagpaptag kræver et fast underlag af enten, brædder eller godkendte OSB-plader (Oriented Strand Board, plader fremstillet af grove træspåner). Dette underlag beklædes med underpap. Man kan også bruge vandfast krydsfinér, men der er stor risiko for vækst af skimmelsvamp på krydsfinérplader. Der er også en risiko for skimmelvækst på OSB-pladerne, men mindre. Det er dyrest at anvende tagbrædder, men det anbefales som det bedste, bl.a. af BYG-ERFA.

 

Kan tagpap lægges på alle hustyper?

Industrialiseringen af dansk byggeri i 1960’erne og 1970’erne medførte betonbyggeri, og tagpap blev en forudsætning for at kunne bygge med flade tage. Løsningerne var dog langtfra altid lige vellykkede, og der opstod mange problemer med de flade tagpaptage, bl.a. utæthed. Tagpap har siden hen gennemgået en kvalitetsudvikling af både materialet og udførelsen, så tagpap har i dag lang levetid.

Tagpaptage er igen blevet populære, og mange arkitekter udnytter i dag den store arkitektoniske frihed, som tagpaptaget giver. Det er de færreste andre tagdækningsmaterialer, der kan bruges til specielle og finurlige former. Dette er oftest årsagen til, at folk vælger at beklæde deres tag med tagpap. Det giver i mange tilfælde også huset et let udtryk.

LÆS OGSÅ: Tagbelægningers fordele og ulemper

 

Hvor kan du se tage med tagpap?

Det bedste sted at se på tagpaptage er i provinsen og sommerhusområder. Der er mange institutioner, andelsboliger, lejelejligheder, andre bygninger og sommerhuse, der har tagpaptag.

Flere anerkendte tegnestuer har anvendt tagpap som tagbelægning på prestigefyldte byggerier. Vandkunsten er en tegnestue, der er værd at nævne for sine mange meget fine anderledes løsninger med tagpap.

 

Hvilke love og regler gælder for tage med tagpap?

Tagkonstruktioner med tagpap skal som alle øvrige konstruktioner overholde de generelle krav i Bygningsreglement 2010, men der stilles ikke specifikke krav til tage af tagpap.

Det er ikke unormalt, at lokalplaner for de enkelte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om, hvordan og af hvilke materialer taget skal laves, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre den originale tagtype.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets eller husets udformning.

 

Må og kan du selv lægge et tag med tagpap?

Der er ikke regler for, hvordan et tagpaptag skal lægges, eller hvem der må eller skal gøre det. Men skal du have nyt tagpap på dit tag, må det anbefales, at du får en professionel til at hjælpe dig. Drejer det sig blot om en mindre bygning, fx et skur eller en carport, kan du godt forsøge dig med det selv, men der er nogle forhold, som du skal være opmærksom på:

 • Det er ikke ufarligt at brænde tagpap på taget. Det kræver en stor flamme, og der er mange eksempler på brandskader i forbindelse med fastbrænding af tagpap.
 • Det er svært at styre banerne, så de ligger lige på tagfladen og underlaget.
 • Inddækninger, skotrender og andet specifikt og teknisk arbejde er svært og kræver øvelse. Det er afgørende for tagkonstruktionens holdbarhed, at de udføres korrekt, bl.a. for at undgå, at der trænger fugt ind.
 • Banerne af tagpap vejer næsten 40 kg og er meget store og tunge at arbejde med.

Der findes også tagpap, som ikke skal brændes på. Det er selvklæbende og er fint til mindre arbejder.

Hvor kan du se tage med tagpap?

Det bedste sted at tjekke paptage er i yderprovinsen. Der er mange institutioner, andelsboliger, lejelejligheder og andre bygninger, der har tagpaptag.

Flere anerkendte tegnestuer har anvendt tagpap som tagbelægning på mange prestigefyldte byggerier. Vandkunsten er en tegnestue der er værd at nævne for sine mange meget fine anderledes løsninger med tagpap.

 

Hvilke love og regler gælder for tage med tagpap?

Det er ikke unormalt, at lokalplaner for de enkelte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om, hvordan og af hvilke materialer taget er lavet, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre den originale tagtype.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også der kan være specifikke krav til tagets eller husets udformning.

 

Må og kan du selv lægge et tag med tagpap?

Der er ikke regler for, hvordan et tagpaptag skal lægges eller hvem der må eller skal gøre det. Men det skal frarådes at begynde at eksperimentere med tagpap, da det kræver uddannelse og erfaring. Du bør ikke selv lægge taget da:

 • Banerne af tagpap vejer næsten 40kg, og er meget store og tunge at arbejde med.
 • Det er ikke ufarligt at brænde tagpap på taget. Det kræver en stor flamme, og der er mange eksempler på brandskader i forbindelse med fastbrænding af tagpap.
 • Det er svært at styre banerne, så de ligger lige på tagfladen og underlaget.
 • Inddækninger, skotrender og andet specifikt og teknisk arbejde er svært og kræver øvelse.